MINUN HELSINKINI

           Haluan olla rakentamassa tasa-arvoista ja kukoistavaa kaupunkia, joka kuuluu meille kaikille. 

Kasvava kaupunki

Helsinki kasvaa kovaa vauhtia. Tänne muuttaa vuosittain pienen suomalaisen kaupungin verran uusia asukkaita. On tärkeää, että kaikille riittää koteja, ja että palvelutarjonta pysyy kasvun vauhdissa.

Pidetään huolta kaikista kaupungin asukkaista

Helsingissä asuu paljon lapsia ja nuoria, mutta myös vanhusväestömme kasvaa nopeasti. Hyvä hoiva ja turvallinen asuminen on jokaisen perusoikeus. Jokaiselle on taattava arvokas vanhuus.

Kukoistava kulttuuri

Kaupungin vetovoima syntyy kulttuurista. Helsingin monipuolinen kulttuuritarjonta palvelee niin asukkaita kuin matkailijoita. Kultturia täytyy olla tarjolla joka puolilla Helsinkiä ja kaikkien kaupunkilaisten saavutettavissa. 

Yhdessä syntyy enemmän

Kaupunkia rakennetaan yhdessä. On tärkeää, että asukkaat voivat vaikuttaa oman asuinalueensa asioihin ja että kaupunkilaisten ääni kuuluu päätöksenteossa. 

Yksinäisyys on yksi aikamme vitsauksista. Vaikka kaupungissa on paljon ihmisiä ympärillä, kokevat monet ihmiset yksinäisyyttä. Voimme tehdä paljon enemmän sen eteen, että kukaan ei jää Helsingissä yksin. 

Meren ja metsien Helsinki

Itämeri on yksi Helsingin vetovoimatekijöistä. Helsingillä on rantaviivaa yli sata kilometriä, ja mikä hienointa - se on lähes koko matkalta kaupunkilaisten käytössä. Helsingissä luonto on aina lähellä. Metsään ja luontopoluile pitää päästä helposti ja ilman omaa autoa.


Hyvinvointia liikkeestä

Hyvinvointi- ja terveyserot erkaantuvat jo hyvin nuorella iällä. Varhaisten lapsuusvuosien tottumuksilla on merkittävä vaikutus koko loppuelämän hyvinvointiin. On tärkeää, että voimme juurruttaa lapsiin liikkuvan elämäntavan.

Kaupunkia on rakennettava niin, että se houkuttaa liikkumaan: kävelemään ratikkamatkan sijaan, lapsia kiipeilemään, koululaisia pomppimaan matikantunnilla. Arkiliikunnan on oltava helppoa, mutta samoin myös harrastamisen.