Lisää harrastus- ja liikuntatilaa Pirkkolaan

15.05.2020

Minulle on tullut palautetta Pirkkolan uudesta monitoimihallista.  in on syntynyt käsitys, että hallin rakentaminen olisi vasta tulossa päätettäväksi. Tosiasiassa monitoimihallista on tehty päätökset, osin jo vuosia sitten. Valtuusto hyväksyi hallin mahdollistavan kaavan vuonna 2014 ja hallille on myönnetty rakennuslupa. Sen yhteydessä on käsitelty myös ympäristöön liittyvät asiat. Päätöksistä ei ole valitettu.

Kulttuurin ja vapaa-ajan lautakunta esitti viime joulukuussa yksimielisesti kaupunginhallitukselle, että tontti vuokrataan hallihankkeelle. Tällöin päätöksenteossa ei tuotu esiin mitään esteitä hankkeen eteenpäin viemiselle.  

Kaupunginhallitus päätti kuluvan vuoden helmikuussa lautakunnan esityksen mukaisesti, ja yksimielisesti, tontin vuokraamisesta hallihankkeelle. Asia palautui tämän jälkeen lautakunnalle, vuokrasopimuksen allekirjoittamista varten. Lautakunta on näin ollen laittamassa kaupunginhallituksen päätöstä täytäntöön. 

Monitoimihallin rakennuttajana toimiva halliyhtiö on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, ja hankkeen omarahoitusosuus tulee yksityishenkilöltä. Kokonaisuutena kyse on miljoonien eurojen hankkeesta, jolle on myönnetty valtionapua 750 000 euroa. Hallin rakennustöiden on tarkoitus käynnistyä kesäkuussa, ja hankkeen rahoitusjärjestelyt on kytketty tähän aikatauluun. Viivästyminen aiheuttaisi merkittävää haittaa halliyhtiölle.

Me tarvitsemme Helsingissä sisäliikuntatiloja. Pirkkolan monitoimihalli tulee palvelemaan laajasti alueen asukkaita sekä lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Halli tulee myös Pohjois-Haagan yhteiskoulun urheilulukion käyttöön. Hanke on siis hyvä ja tarpeellinen, siitä ovat lautakunta ja kaupunginhallitus olleet yksimielisiä. Rakennustöiden on nyt käynnistyttävä. Me päätöksentekijät olemme siitä tässä vaiheessa vastuussa erityisesti halliyrittäjälle.